УТУУГА УБАКЫТ КЕЛДИ
1 ПРОМО ТАҢГАКТАГЫ ӨНҮМДҮ САТЫП АЛЫҢЫЗ
2 КОДДУ КАТТАҢЫЗ
3 АР МҮНӨТ САЙЫН БАЙГЕЛЕРДИ УТУП АЛЫҢЫЗ

За любой продукт начисляется 25 BrandPoints

BrandPoints (ВР) эсептөө үлгүсү

Башка промо өнүмдөн экинчи кодду жиберүү аркылуу экинчи код үчүн алган упайларыңыз эки эсе көбөйтүлөт, ал эми үчүнчү код үчүн үч эсе көбөйтүлөт.

Өткөрүү эрежелери жана «Күз 2016» Акциясына Катышуу шарттары

 1. Жарнама акция «Күз 2016» (андан ары «Акция») белгисиз жактардын чөйрө арасында «A’SU», «DaDa Дача», «DaDa», «Пиала Gold», «Нектар Солнечный» өнүмдөрүнө кызыгууну түзүү жана колдоо максатында өткөрүлөт. Көрсөтүлгөн өнүмдөр ЖЧЖ «RG Brands Kazakhstan» компаниясы тарабынан өндүрүлүп чыгарылышат.
 2. Акция 2016 ж. 15 октябрынан тартып 2016 ж. 31 декабрь күнү кошо эсептелген чейинки мезгилде  өткөрүлөт (андан ары «Акцияны өткөрүү Доору»). Акция ушул эрежелер жана акцияга Катышуу шарттары боюнча (андан ары – Эрежелер) өткөрүлөт.
 3. Акциянын уюштуруучусу ЖЧЖ «RG Brands Kazakhstan» (кийинкиде «Уюштуруучу»). Дареги: 050054 Казакстан Республикасы, Алматы ш. Райымбек пр., 212Б.
 4. Ушул Эрежелер Акцияны өткөрүү тартибин, Акцияга катышуу тартибин жана анын жеңүүчүлөрүн белгилөөсүн жана дагы байгени тапшыруу тартибин аныктайт. Алдыңкы Эрежелер Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына каршы келбейт.
 5. Акция өткөрүү географиясы: Казакстан Республикасы жана Кыргыз Республикасы.
 6. Алдыңкы өнүмдөрдөн бирден кем эмес керектөө бирдигин сатып алган Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жараны Акциянын катышуучусу боло алат.

Пиала Gold ®классикалык 210 гр

Пиала Gold® кечки 210 гр

Пиала Gold® өзгөчө кою 210 гр

Пиала Gold® 25 баштыкчаланган

Нектар Солнечный 1л

Нектар Солнечный 1,5л

Нектар Солнечный 2 л

DaDa 1 л

DaDa 2л

DaDa Дача 1л

DaDa Дача 2л

A’SU 1,5 л (газсыз)

A’SU 1 л (газсыз)

 

Жана атайын промо-дизайны менен төмөн көрсөтүлгөн түрдө:

 1. Акцияга катышууга бардык физикалык жактар, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жарандары, 18 жашка чыккан жана КР жана КР Жарандык Кодекси аракетке жарамдуулугун аныктаган башка жактар, Казакстан Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган, Уюштуруучунун кызматкерлеринен, Акцияны уюштуруу өткөрүүгө катышкан бардык жактардан жана алардын үй-бүлөлөрүнүн мүчөлөрүнөн тышкары катыша алышат.
 2. Акцияга катышуу үчүн сатып алуучу  Алдыңкы Эрежелердин дизайны жана 6 п. тизмеги боюнча Акциянын промо-дизайндагы «A`SU», «Пиала Gold»,«Нектар Солнечный», «DaDa Дача», «DaDa» өнүмдөрдүн бирин сатып алуу керек, уникалдуу кодду табуу керек (капкак алдынан; таңгактын ички жагынан же айырма бөлүгүнөн).
 3. Промо-кодду катоо ыкмалары:
  1. 1 www.rgpromo.kz сайтында, «Жеке кабинет» бөлүгүндө, каттоону өткөндөн кийин.
  2. 2 7775 кыска номерине  SMS жөнөтүү аркылуу (Казакстан Республикасы үчүн жана Кыргыз Республикасы үчүн) төмөнкү форматында: код <бош орун> аты <бош орун> теги <бош орун> шаар, мисалы: 1234ABCD Пётр Иванов  Алматы. Казакстан Республикасынын уюлдук тармактын бардык операторлору үчүн SMS баасы – 7 тенге 1 SMS үчүн, Кыргыз Республикасынын жана уюлдук тармактын бардык операторлору үчүн – 1 сом 1 SMS үчүн.
  3. 3 «AppStore» жана «Google play» жүктөөгө жеткиликтүү акысыз уюлдук «DreamClub» тиркеме аркылуу.
 1. Уникалдуу коддорду катто учурунда  SMS-билдирүүлөр төмөнкү учурларда каралбайт:
  1. 1 SMS-билдирүүдө бирден артык код бар;
  2. 2 SMS-билдирүүдө код жок;
  3. 3 SMS-билдирүүдө мурда жөнөтүлгөн код бар;
  4. 4 SMS-билдирүүдө Уюштуруучу тарабынан код катары аныкталбай турган код бар  (бардык коддор тизмеги Акция Уюштуруучусунда сакталат);
  5. 5 SMS-билдирүү Акциянын Уюштуруучусуна Акцияга катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу Доордун башталар алдында келген    (2016 жылдын 15 октябрынан эртерээк 00 саат 00 мүнөт Алматынын убактысы боюнча);
  6. 6 SMS-билдирүү Акциянын Уюштуруучусуна Акцияга катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуу Доордун аягында келген (2016 жылдын 31 декабрынан кеч 23 саат 59 мүнөт Алматынын убактысы боюнча).
  7. 7 Катышуучу туура эмес SMS-билдирүү жөнөткөн учурда ага ката жөнүндө жооп иретиндеги SMS-билдирүү жөнөтүлөт.  Ушуну менен бирге Катышуучунун туура эмес SMS-билдирүү жөнөтүүгө чыгымдарын уюлдук оператор да, акциянын уюштурууучусу да төлөбөйт.
 1. Кодду 7775 кыска номерине SMS жөнөтүү аркылуу каттаган катышуучулар жооп иретиндеги билдирүүнү  SMS  түрүндө алышат; Интернеттен www.rgpromo.kz сайтында кодду каттаган катышуучулар жооп иретиндеги билдирүүнү өз компьютердин же сайтта код катталып жаткан башка  түзмөктүн тоскучуна көрсөтүлөт; кодду уюлдук тиркеме аркылуу каттаган катышуучулар маалыматтык билдирүүнү уюлдук тиркемеден кабыл алышат.
 2. Сайтта же уюлдук тиркемеде каттоо учурунда Акциянын катышуучусу  уникалдуу коддор  SMS-билдирүү жөнөтүү аркылуу каттоо жүргүзүлүп жаткан жана жүргүзүлгөн уюлдук байланыштын ошол эле оператордун абоненттик номерин берүү керек. Эгерде уникалдуу коддор мурун сайтта же уюлдук тиркемеде катталган болсо, кийинки уникалдуу коддорду сайтка каттоо учурунда Акциянын катышуучусу берген уюлдук байланыш оператордун абоненттик номеринен жөнөтүү керек. Ошентип Акциянын Уюштуруучусунда  SMS аркылуу жана сайтта Акциянын бир катышуучусу каттаган бардык уникалдуу коддор уюлдук байланыш Оператордун абоненттик номерине таянып бир катышуучунун жалпы катоо жазууусуна бириктирүүгө мүкүнчүлүгү бар.
 3. Эгерде техникалык каталар чыкса жана уникалдуу код SMS аркылуу жөнөтүлбөсө, катышуучу акысыз түз байланыштын телефону боюнча чалса болот 7775 Казакстан Республикасы үчүн жана 0 800 100 77 75  Кыргыз Республикасы үчүн. Эгерде код катышуучу менен байланыштуу эмес техникалык себептер боюнча кабыл алынбаган болсо, оператор каттоо үчүн жаңы уникалдуу кодду бериши мүмкүн ушуну менен бирге ал каттоо учурунда көйгөй болгон кодду айтуу керек.
 4. Акциянын байге фонду Акциянын Уюштуруучусунун акча каражаттар эсебинен түзүлгөн жана төмөнкү Байгелерден турат:

Байгелерди ойнотуу механикасы:

 1. Экинчи даражадагы байгелер. «500 тенге» Казакстан Республикасынын катышуучулары үчүн (андан ары - «500 тенге»)/ «100 сом  Кыргыз Республикасындагы катышуучулар үчүн (андан ары - «100 сом»). Күн сайын беш жүз тенгеден/жүз сомдон 840 байгелер ойнотулат, бул Катышуучулардын күн сайынкы он төрт саатык активдүүлүк доорундагы утуш оюнуна дал келет. Бул категориядагы байгелердин саны чектелген жана бир Катышуучу үчүн акция доорундагы беш байгелерге тенөөлөт. Кодду жөнөтүп Катышуучу ар мүнөт сайынкы «500 тенге» /100 сом утуш оюнуна катышууга мүмкүнчүлүк алат,  ага таандык коддорду каттоо доорундагы утуш доорунда.

Экинчи даражадагы байгелерди ойнотуулар мезгили:

Биринчи утуш оюну 15 октябрда 00.00.00 баштап до 23.59.59 чейинки мезгилде Алматы убактысы боюнча коддорду каттаган акциянын катышуучулар арасында 2016 жылдын 16 октябрында  10:00  башталат. Экинчи утуш оюну 16 октябрда 00.00.00 баштап до 23.59.59 чейинки мезгилде  коддорду каттаган акциянын катышуучулар арасында 2016 жылдын 17 октябрында 10:00 башталат.

500 тенге байге жеке кабинетке киргизилет жана катышуучунун тарыхында  «BrandPoints»  түрүндө көрсөтүлөт (BrandPoints -  бул акциядагы упайлардын шарттуу аталышы, Бир BrandPoint  бир тенгеге барабар). Катышуучу өз каалоо боюнча ар бир убакытта  байгени сайттагы жеке кабинетинде же уюлдук тиркемесинде которо алат. Байгени төмөнкүлөргө которууга мүмкүн:

 1. Уюлдук телефондун теңдемин толтуруу
 2. Электрондук капчык «SalemPay» банк картасына же тейлөөлөрдү төлөөгө кийин которуу мүмкүнчүлүгү менен. Жеткиликтүү тейлөөлөрдү төлөө ыкмалары жөнүндө көбүрөөк «SalemPay» эрежелерин жүктөп билүүгө мүмкүн. (Алдыңкы вариант Кыргыз Республикасы үчүн жеткиликтүү эмес).

Ушуну менен бирге бонустарды которуу менен катышуучу  «SalemPay» электрондук капчыгын ачууга макулдугун тастыктайт.

Акыркы үч күн ичиндеги жеңүүчүлөрдүн тизмеги www.rgpromo.kz сайтында «Жеңүүчүлөр» бөлүгүндө көрсөтүлөт. Жеңүүчүлөр тизмегинин жаңыртуусу ар күн сайын аткарылат. Телефондун теңдемине байгелердин кошумчалоосу утуу жөнүндө билдирмеден кийин 20 мүнөт ичинде аткарылат, ал эми алдыңкы учурлардан тышкары эгерде уюлдук байланыштын провайдерлеринин жагында техникалык көйгөйлөргө байланыштуу кошумчалоо кечигүү менен аткарылат. Уюштуруучу уюлдук тармактардын Провайдерлердин жагындагы техникалык каталар үчүн жоопкерчиликтүү эмес. Бир катышуучу  экинчи даражадагы байгелерди ала турган максималдуу  саны 5 (бешти) түзөт.

 1. Экинчи даражадагы байгелер: Рейтинг «TOP 500». Өнүм менен майрамдык себеттер.

«ТОР 500» - бул акция аяктаган  соң эң көп упай жыйнаган (BrandPoints) 500 Катышуучунун  негизинде эң активдүү катышуучулардын рейтинги. ( BrandPoints – ушул акциядагы упайлардын шарттуу аталышы).

BrandPoints эсептөөсү  23 саатта 59 мүнөттө  2016 жылдын 31 декабрында Астананын убактысы боюнча аяктайт.

Жөнөтүлгөн коддордун саны лимиттелген эмес.

Кошуп берилген упайлардын (BrandPoints) саны лимиттелген эмес.

Эң көп BrandPoints санын чогулткан 500 Катышуучуларга акциянын аягында байгелер ыйгарылат -  «DaDa» 1л. ширелери жана «Пиала Gold» чайлары менен азыктык себеттер. Өнүм бирдигинин саны: ширелер  6 д., чай – 1 д. Өнүмдүн ассортименти Уюштуруучунун ыктыяры боюнча берилет.

 1. Башкы байгелер. Акциянын доор учурунда жалпыдан «Chevrolet Aveo»  7 авто унаа ойнотулат, бул ар 10 күн сайынкы утуш оюнуна бүт акция доорунда 1 авто унаага дал  келет. Байге алуучулар утуш оюндар өткөрүү аркылуу,  акциянын биринчи күнүнөн баштап кийинки утуш оюнун өткөрүү күнгө чейин катышуучулар жөнөткөн уникалдуу коддор маалымат базасынан кокус тандоо аркылуу аныкталышат. Эң көп код жөнөткөн катышуучу утууга көбүрөөк мүкүнчүлүгү бар анткени катталган уникалдуу коддордун санына түздөн-түз келишимдүү. Ушуну менен бирге 1 катталган код 1 мүмкүнчүлүккө барабар. Башкы байге утуш оюнуна катышуу үчүн катышуучу 3  ( үчтөн)  кем эмес кодду каттоо керек. Байге таңгакта же башка жарнама материалдарда көрсөтүлгөндөн айырмаланышы мүмкүн.

Утуш оюндар жүгүртмөсү:

 • - биринчи утуш 2016 жылдын 1 ноябрында 15.10.2016 тартып 00.00.00 баштап 31.10.2016 23.59.59 чейинки мезгилде коддорун каттаган катышуучулардын арасында жүргүзүлөт
 • - экинчи утуш 2016 жылдын 11 ноябрында 15.10.2016 тартып 00.00.00 баштап 10.11.2016 23.59.59 чейинки мезгилде коддорун каттаган катышуучулардын арасында жүргүзүлөт
 • - үчүнчү утуш 2016 жылдын 21 ноябрында 15.10.2016 тартып 00.00.00 баштап 20.11.2016 23.59.59 чейинки мезгилде коддорун каттаган катышуучулардын арасында жүргүзүлөт
 • - төртүнчү утуш 2016 жылдын 01 декабрында 15.10.2016 тартып 00.00.00 баштап 30.11.2016 23.59.59 чейинки мезгилде коддорун каттаган катышуучулардын арасында жүргүзүлөт
 • - бешинчи утуш 2016 жылдын 12 декабрында 15.10.2016 тартып 00.00.00 баштап 11.12.2016 23.59.59 чейинки мезгилде коддорун каттаган катышуучулардын арасында жүргүзүлөт
 • - алтынчы утуш 2016 жылдын 21 декабрында 15.10.2016 тартып 00.00.00 баштап 20.12.2016 23.59.59 чейинки мезгилде коддорун каттаган катышуучулардын арасында жүргүзүлөт
 • - жетинчи утуш 2017 жылдын 05 январында 15.10.2016 тартып 00.00.00 баштап 31.12.2016 23.59.59 чейинки мезгилде коддорун каттаган катышуучулардын арасында жүргүзүлөт

Башкы байгелерди ойнотуу күнү кеч мөөнөткө техникалык же уюштуруу көйгөйлөр үчүн жылдырылышы мүмкүн, бирок 3 иш күндөн артык эмес. Башкы байгелер ойнотуу иш ырааты Уюштуруучунун мыйзамдары, башкача айтканда Казакстан Республикасынын мыйзамдары белгилеген эс алуу жана майрам күндөрдү эсепке алуу менен дагы өзгөрүлүшү мүмкүн жана дагы акциянын уюштуруучусунан көз каранды эмес кырдаалдар түзүлүү учурунда.

Башкы байгелердин жеңүүчүлөрүн аныктоосу нотариустун катышуусунда Акциянын Уюштуруучусунун 3 кем эмес өкүлдөрүнөн турган комиссиянын катышуусунда жүргүзүлөт. Башкы байгелердин ар бир ойнотуу натыйжасында жеңүүчүлөрдүү аныктоого катышкан комиссиянын мүчөлөрү ойнотуу протоколуна кол коюшат. Протоколдогу комиссия мүчөлөрдүн кол тамгаларын нотариус күбөлөндүрөт.

 1. Башкы байгелерди берүү шарттары:
  1. 1 Башкы байгелердин ойнотуусунун байге алуучуларын Уюштуруучунун компаниясынын кызматкери же укукталган жак телефон аркылуу билдиришет. Башкы байгелерди утуп алган жеңүүчүлөрдүн тизмектери www.rgpromo.kz сайтында «Жеңүүчүлөр» бөлүгүндө жарыяланат.
 2. Уюштуруучу ойнотуу өткөрүлгөндөн кийин 24-сааттын ичинде бардык байге алуучуларга чалууга жана аларга утуш жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Эгерде байге алуучулардын бири 24-саатын ичинде жеткиликтүү эмес болсо, уюштуруучу  аны кабарландырбастан резервдик байге алуучуга алмаштырууга укугун сактап калат.
 3. Байгелерди алууга талаптанган Жарнама акциянын катышуучулары Байгелерди алуу үчүн Уюштуруучу сунуштаган бардык керек документтерди толтурууга жана кол коюга милдеттүү.
 4. Башкы байге  ЖЧЖ «RG Brands Kazakhstan», ЖЧЖ «Азия Авто» жана жеңүүчүнүн ортосундагы үч жактуу келишимин түзүү аркылуу ыйгарылат.
 5. Байгени алууга байланыштуу байге алуучуда пайда болуучу Казакстан Республикасынын мыйзамдары жана Кыргыз республикасынын мыйзамдары караштырылган бардык милдеттүү салыктарды жана бюджетке башка төлөмдөрдү төлөө боюнча Уюштуруучу милдеттүү.
 6. Жеңүүчү керек документтерди тапшырган учурдан баштап 20 иш күндүн ичинде уюштуруучу байгени өткөрүү жөнүндө келишим түзөт жана байгени алуу жана ЖКС төлөө үчүн керек маалыматты сурайт, атап айтканда: күбөлүк каттын түп нускасы жана ЖДН.
 7. Тийиштүү байгени алуу учурунда күбөлүк каттын жана/же паспорттун түп нускасын/көчүрмөсүн тапшырбоо,  катышуучунун себебинен пайда болгон башка себептер боюнча катышуучуда алууга мүмкүнчүлүгү жоктугу жана  Байгени албоо Уюштуруучу тарабынан катышуучу Байгеден баш тартуусу деп караштырылат, ал үчүн Уюштуруучу эч милдеттүү эмес. Байге алуучу алдыңкы Эрежелердин 22 п. боюнча макулдашуудан жана/же керек документтерди тапшыруудан баш тартуу учурунда же аларды өз убактында эмес жөнөтүү учурунда (Уюштуруучу кабарландырган күндөн баштап 20 иш күндөн артык эмес), Уюштуруучу байгени берүүдөн баш тартууга жана  болуп жаткан байге алуучудан кат түрүндөгү баш тартуу албай туруп резервдик байге алуучунун пайдасына болуп жаткан байге алуучуну резервдик байге алуучуга алмаштырууга укуктуу.
 8. Эгерде уникалдуу кодду каттоо учурунда катышуучу жеке маалыматты туура эмес жазса, же башка жакка ктталган телефон номеринен кодду каттаса, Уюштуруучу биринчини кабарландырбастан болуп жаткан байге алуучуну резервдик байге алуучуга алмаштырууга өз укугун сактап калат.
 9. Байгенин кайтаруусун жана алмаштыруусун Уюштуруучу аткарбайт.
 10. Байгеге менчик укугу тийиштүү байгени утуп алган катышуучуга аны алуу учурунда өтөт. Бул учурдан баштап Уюштуруучу Байгенин жоготуусуна байланыштуу коркунучуна, анын ээлөөсүнө жана тескемесине жоокерчиликтүү эмес.
 11. Жарнама акциянын катышуучуларына байгелер алдыңкы эрежелер боюнча ыйгарылат. Жарнама акцияны өткөрүү жана Байгени алуу    боюнча байланыштуу талаш суроолор пайда болгон учурунда Уюштуруучуда бүткөн чечим калат.
 12. Байгелер боюнча бардык дооматтар жарнама акциянын катышуучусу түздөн түз Байгени берген, байгелерди тапшыруу борборунда байге алуу учурунда билдирилүү керек. Эгерде байгелерди тапшыруу борборунда Байгени алуу учурунда катышуучу Байгеге караштуу эч кандай дооматтарды билдирбесе, катышуучу Байгени талаптагыдай абалда, кемчиликтерсиз  кабыл алды деп эсептелинет.
 13. Байгелерди утуп алган катышуучулардын ортосунда Байгелердин жалпы саны бөлүштүрүлгөндөн кийин кандай бир Байгелер боюнча ар кандай башка катышуучулардын талаптары кабыл алынбайт.
 1. Промо-дизайндагы ар бир таңыктын кодун каттап Катышуучу упайларды (BrandPoints) топтойт. Промо-дизайндагы ар бир өнүмдөгү бир кодко барабар BrandPoints саны таблица №1 көрсөтүлгөн.

Таблица №1. Бир катталган кодко дал келген  BrandPoints саны:

Пиала Gold ®классикалык 210 гр

25

Пиала Gold® кечки 210 гр

25

Пиала Gold® өзгөчө кою 210 гр

25

Пиала Gold классикалык 25 баштык

25

Нектар Солнечный 1л

25

Нектар Солнечный 1,5л

25

Нектар Солнечный 2 л

25

ДаДа 1 л

25

ДаДа 2л

25

ДаДа Дача 1л

25

ДаДа Дача 2л

25

Асу 1,5 л (газсыз)

25

Асу 1 л ( газсыз)

25

 

 1. Бир BrandPoint = 1 (бир) тенгеге жана 1 (бир) тенгеден кем болушу мүмкүн эмес. Уюштуруучунун ыктыяры боюнча BrandPoints рейтинги көбүрөөк же азыраак жакка өзгөрүлүп турушу мүмкүн (бирок бир тенгеге чейин кем эмес)  Өзгөрүүлөр учурунда Уюштуруучу  www.rgpromo.kz сайтында эскертүү менен кабарлайт.
 1. Бонустук BrandPoints (упайлар). Эгерде катышуучу  башка брэнддеги промо таңгактагы экинчи кодду каттаса анда анын BrandPoints экинчи код үчүн эки эсе көбөйөт. Эгерде катышуучу башка брэнддеги промо таңгактагы үчүнчү кодду жөнөтсө анда анын BrandPoints үчүнчү код үчүн үч эсе көбөйөт.

  BrandPoints кошумчалоо үлгүсү:

Варианттар

КОД1

КОД2  х2

КОД3  х3

Механика

Кошумчалоого

№ 1

Пиала Gold  = 25 BP

 

 

25

25 BrandPoints

№ 2

Пиала Gold = 25 BP

Нектар Солнечный 1л = 25 BP

 

25 + (25*2)

75 BrandPoints

№ 3

Пиала Gold = 25 BP

Нектар Солнечный 1л = 25 BP

A’SU 1л =25 BP

25 + (25*2) + (25*3)

150 BrandPoints

 

 1. Катышуучу чогултулган каражаттарды «BrandPoints» капчыктагы «Күз 2016» промо акциянын аягында колдонсо болот же аларды кийинки акцияларга колдонуу үчүн сактаса болот. 
 2. Кошумча упайларды берүү боюнча комбинация он күндүн ичинде бир жолу колдонулат.
 1. Уюштуруучу жарнама максатында байге алуучулардын аттарын жана сүрөттөрүн колдонууга, жарнама акцияны узартууга, ойнотуу жана байгелерди ыйгаруу тартибин өзгөртүүгө, жарнама Акция жөнүндө кошумча малыматты жана аны өткөрүү тартибин жарыялоого  өз укугун сактап калат. Уюштуруучу Байгени эквиваленттүү утушка алмаштырууга өз укугун сактап калат. Өткөрүлүп жаткан жарнама Акциянын шарттарын жана тартибин ар кандай өзгөрүүлөр учурунда, кошкондо, бирок чектелбей: Жарнама акцияны өткөрүү мөөнөтү, берилүүчү байгелер, берилүүчү байгелердин саны жана жарнама Акциянын ар кандай башка өткөрүү шарттары, Уюштуруучу Жарнама акцияны өткөрүү доорунда кошумча маалыматты www.rgpromo.kz сайтына жарыялоого өз укугун сактайт.
 2. SMS жөнөтүү же сайтка каттоо катышуучунун жарнама Акциянын шарттары менен толук макулдугун билдирет, Уюштуруучудан малыматтык билдирүүлөрдү кабыл алууга макулдук, ошонун ичинде  SMS, Whatsapp же электрондук почта аркылуу жана дагы Катышуучу жеке персоналдык маалыматты Уюштуруучунун жана/же анын укукталган жактардын маалымат базасына тапшырууга, кайра иштетүүгө, сактоого жана колдонууга  жана уюштуруучу жана/же анын укукталган жактары өткөргөн бардык акциялардын чегинде кийинки колдонууга макулдугун берет. 7775 кыска номерине STOP сөзү менен SMS жөнөтүп ушуну менен бирге катышуучу Уюштуруучудан маалыматтык билдирүүлөрдү кабыл алуудан баш тартууга болот.
 3. Уюштуруучу жана анын укукталган жактары төмөнкүлөргө милдеттүү эмес:
 • - катышуучу кошулган уюлдук байланыштагы оператордун тармагында же Интернет-провайдердин тармагында техникалык каталар,  SMS-билдирүүнү жөнөтүүгө/кабыл алууга же уникалдуу кодду сайтка катоого тосколдук түзгөн;
 • - катышуучунун кандай бир каталарынын натыйжалары, анын ичинде www.rgpromo.kz сайтында уюлдук телефондун туура эмес номери жана натыйжа катары уникалдуу кодду берилген уюлдук телефондун эсебине жазуу; уникалдуу кодду бөлөк уюлдук телефондон жөнөтүү жана натыйжа катары уникалдуу кодду SMS жөнөтүлгөн уюлдук телефондун эсебине жазуу; сайтта катто учурунда жок/активдүү эмес улдук телефон номерин берүү же Казакстан Республикасына, Кыргыз Республикасына (акциянын катышуучусу жашаган өлкөсүнө жараша) таандык эмес уюлдук байланыш операторунун телефон номерин берүү жана натыйжа катары телефондун теңдемине кепилденген байгенин төлөнбөшү.
 1. Уюштуруучу Катышуучулар менен уникалдуу кодду алдыңкы эрежелер караштырган тартиби боюнча ким тапкан жана  (же) каттаган маселе боюнча талашка катышпайт. Алдыңкы эрежелердин шарттары боюнча Уникалдуу кодду биринчи каттаган жак катышуучу деп эсептелинет.
 2. Байгелерди утуп алган катышуучулар Жарнама акцияга катышуу жөнүндө жарнама интервью берүүгө макул болушат, анын ичинде радио жана телекөрсөтүү боюнча жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы же графикалык жарнама материалдарды даярдоо үчүн түшүүгө, бирок Уюштуруучуга ал үчүн эч кандай сыйакы төлөнбөйт. Андай интервьюларга жана башка материалдарга бардык автордук жана чектеш укуктар Уюштуруучуга таандык чексиз мөөнөткө жана чектөөсүз аймакка жараша.
 3. Каттоо формасын толтургандан кийин Катышуучу жеке персоналдык маалыматты Уюштуруучунун жана анын укукталган жактардын маалымат базасына тапшырууга, кайра иштетүүгө, сактоого жана колдонууга  жана уюштуруучу өткөргөн бардык акциялардын чегинде кийинки колдонууга макулдугун берет.
 4. Кошумча маалыматты түз байланыш телефондор боюнча да алууга мүмкүн. Казакстан үчүн –  7775 ( бардык уюлдук операторлор үчүн) жана Кыргызстан үчүн 0 800 100 7775.