УТУУГА УБАКЫТ КЕЛДИ
УТУУГА УБАКЫТ КЕЛДИ!

БАШКЫ БЕТ

100 сом утуп алынды

0
0
6
5
5
2
0

АКЦИЯ КҮНБАРАГЫ

Башы
Соңу

Түз байланыш номери:

Казахстан

7775

(КР боюнча
акысыз)
Кыргызстан

0 - 800 - 100 - 7775

Для сообщений через WhatsApp

+7 701 761 7775